O firmie

Nazwa firmy:
Przesiębiorstwo Ogólnobudowlane "Nelle"
z siedzibą - ul. Grobla 17, 63-740 Kobylin
Biuro:
ul. Kościuszki 78/10, 63-441 Wrocław
tel. (71) 372-35-68
NIP: 699-000-02-83
REGON: 410015820

Status prawny:
Przesiębiorstwo Ogólnobudowlane "Nelle" - Nelle Mirosław działa jako osoba fizyczna - przedsiębiorstwo jednoosobowe.

Podstawa prawna działalności:
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej nr 31/89 wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy w Kobylinie, data rozpoczęcia działalności 15.08.1988 r. w spółce z ojcem Janem Nelle jako Zakład Murarski "Jan i Miroław Nelle"

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej nr 31/89 wydane dnia 10.01.1992 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy w Kobylinie, rozpoczęcie samodzielnej działalności 10.01.1992 r. pod nazwą "Zakład Ogólnobudowlany - Miroław Nelle"

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej:
15.08.1988 r.

Rodzaj dotychczas prowadzonej działalności:
Usługi ogólnobudowlane, w tym instalacje wszelkiego typu, budowa budynków mieszkalnych w systemie "deweloperskim", budynki przemysłowe i użyteczności publicznej.

Podstawową dotychczasową działalnością firmy były usługi budowlane świadczone inwestorom na podstawie zleceń i zawartych umów.
Od 2002 roku firma rozpoczęła również działalność jednocześnie jako inwestor i wykonawca własnych inwestycji mieszkaniowych.

Historia funkcjonowania podmiotu gospodarczego:
Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane "Nelle" jest firmą rodzinną z bogatymi tradycjami sięgającymi okresu sprzed I wojny światowej. Założycielem i pierwszym właścicielem firmy był dziadek Mirosława Nelle - Kazimierz Podziemski vel Noelle (działając na terenie Niemiec zmienił nazwisko na łatwiej wymawiane przez obcokrajowców). Ojciec Mirosława Jan otrzymał nazwisko Nelle w wyniku pomyłki urzeędnika Magistratu w Kobylinie, który w takim brzmieniu zapisał je w księgach. Mirosław Nelle uczył się zawodu w firmie swego ojca, którąpóźniej wraz z ojcem prowadził do 15.08.1988 r. jako zakład Murarski Jan i Mirosław Nelle.

Po przejściu ojca na emeryturę Mirosław rozpoczął samodzielną działalność od dnia
10.01.1992 r. zmieniając nazwę firmy na Zakład Ogólnobudowlany - Mirosław Nelle. Zmiana nazwy firmy na obecną - Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane "NELLE" Mirosław Nelle nastąpiła w 1999 roku.

Siedzibą firmy pozostał Kobylin ul. Grobla 17. Biuro mieści się we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 78/10 w budynku wybudowanym przez firmę dla Spółdzielni Mieszkaniowej "OAZA".
Oprócz Kobylina i miejscowości i gmin ościennych firma działa od 1990 r. na terenie Poznania i od 1992 r. we Wrocławiu.
Firma działa na rzecz wielu inwestorów wykonując różne roboty budowlane - dekarskie, brukarskie, konstrukcyjne i wykończeniowe budynków mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej.